top of page
  • LinkedIn

Leading Change

Together

Voor advies, projectleiderschap en procesbegeleiding
in de overheid- en non-profit sector

"We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk," zo stelt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Om het leven op aarde een duurzame, sociaal rechtvaardige toekomst te geven, hebben we veel, complexe opgaven op te pakken. Ieder van ons kan naar eigen vermogen daar een bijdrage aan leveren.

Mijn naam is Hanneke Dullemond. Ik heb Leading Change Consultancy opgericht omdat ik veranderingen help realiseren richting een meer sociaal rechtvaardige, liefdevolle samenleving. 

Denk aan veranderingen die te maken hebben met meer gelijke kansen voor iedereen. Zoals inclusie van mensen met fysieke of gezondheidsbeperkingen. 

Ik kom goed tot mijn recht in een rol als strategisch adviseur, procesbegeleider of projectleider. Daarbij mag mijn opdrachtgever de nodige vaardigheden verwachten van een senior met werkervaring bij de overheid, op alle niveaus. Naast relevante kennis van en ervaring met openbaar bestuur, richt ik mij de laatste jaren op het sociaal domein, gezondheid en welzijn. 

De opgaven van deze tijd vragen om luisteren, vragen, goed observeren, proberen, evalueren, leren en bijstellen. Maar bovenal moeten we over grenzen en 'hokjes' heen samenwerken, voor slimme, duurzame en menswaardige oplossingen. Daarom geloof ik in samen leiding geven aan verandering:
Leading Change Together! 

Diensten

Diensten

startup-594090_1280.jpg

Strategisch advies

Is er een verandering of nieuwe start nodig in je netwerk, organisatie of leiderschap? Zoek je gedegen advies, met een scherpe blik én oog voor wat mensen en organisaties bindt? Op mijn strategisch advies kun je bouwen. 

people-2557396_1280.jpg

Procesbegeleiding
 

Procesbegeleiding is een vak. De grote lijnen zien, de relevante details niet vergeten, betrokken mensen horen en zien, resultaten voor ogen houden, communiceren; er komt veel bij kijken. Geef het met een gerust hart uit handen. 

bulletin-board-3127287_1280.jpg

Projectleiderschap

Concrete resultaten bereiken binnen een duidelijke scope qua mensen, middelen en tijd; ik houd ervan. Tegelijkertijd weet ik uit ervaring dat het onderweg vaak anders gaat. Bijsturen in goed overleg met betrokkenen is een kunst. 

Thema's

Meer gelijke kansen

In onze samenleving heeft niet iedereen gelijke kansen. Helaas zien we grote verschillen tussen kansen op bijvoorbeeld werk en gezondheid.

 

Door echt interesse te hebben  in mensen die minder gelijke kansen ervaren en door kennis en data te gebruiken, kunnen we stappen vooruit zetten naar meer gelijke kansen voor iedereen. 

Inclusie

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie staan steeds meer op de agenda in organisaties. Maar er is nog een lange weg te gaan. 

Ik zet me graag in voor inclusie van mensen met een beperking. In Nederland heerst nog te vaak de norm van 'valide' mensen. Er zijn veranderingen nodig waardoor iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Liefdevolle samenleving

Zoals de filosoof Irene Murdoch beschreef, zie ik liefde als de toegang tot een goed en menswaardig leven voor onszelf en de ander. Het gaat onder andere over echt luisteren en onbaatzuchtige aandacht voor de ander.

 

Dit vertalen naar organisaties, netwerken, wijken, buurten of welk verband van mensen dan ook, daar begeleid ik graag bij. 

Levenskunst

Sinds 2020 ben ik zelfstandig coach en spreker op het terrein van veerkracht, zelfcompassie en andere levenskunst. Hiertoe heb ik een post-HBO opleiding 'Coachen met ziel en zakelijkheid' met succes afgerond.

 

 Terwijl veranderingen in de buitenwereld plaatsvinden, gaat coaching over transitie in de 'binnenwereld'. Voor meer informatie, zie www.veerzacht.nl 

© 2023 by Leading Change Consultancy

KVK 76841758

Veerzacht coach- en inspiratiepraktijk

is een handelsnaam van

Leading Change Consultancy

zie www.veerzacht.nl

bottom of page