top of page

Ervaring

Wil je weten wat mijn ervaring is met strategisch advies, procesbegeleiding en projectleiderschap? Een uitgebreid profiel vind je op LinkedIn. Daarnaast zie je hieronder voorbeelden van actuele opdrachten en eerder vervulde functies.

Projectleider Code voor goed openbaar bestuur /

Ministerie van BZK

De code voor goed openbaar bestuur werd in 2009 vastgesteld na onder meer gesprekken met bestuurders, professionals en burgers. De code was bedoeld als aanleiding voor periodieke gesprekken tussen bestuurders over de waarden van goed bestuur, en de spanningen die tussen de waarden onderling en in de uitvoering ontstaan. Op dit plaatje is een stukje te zien van de allegorieën van goed bestuur, waarmee de maker, Ambrogio Lorenzetti, in de 14e eeuw in Siena bestuurders eraan hielp herinneren waarom goed bestuur zo belangrijk is; het kan het verschil betekenen tussen een bloeiende of een vervallen stad.

lorenzettigoodgovernmentcity.webp

© 2023 by Leading Change Consultancy

KVK 76841758

Veerzacht coach- en inspiratiepraktijk

is een handelsnaam van

Leading Change Consultancy

zie www.veerzacht.nl

bottom of page