top of page

Diensten

Strategisch advies

Een goed strategisch advies zweeft niet in abstractie, maar landt in het dagelijks werk en functioneren. Ik leg het verband met grotere trends en ontwikkelingen, voor visie en ambities. Tegelijkertijd sta ik voor uitvoerbare en praktische adviezen, met oog voor de menselijke maat. 

Voorbeelden:

  • advies over gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitgaande van het concept 'positieve gezondheid';

  • nut en noodzaak duiden van nieuwe voorstellen van management, bestuur en/of politiek, bezien vanuit behoeften en noden in de samenleving;

  • trends en ontwikkelingen duiden in termen van een veranderopgave voor een organisatie of samenwerkingsverband.

Procesbegeleiding

 Processen doorleven met verschillende partijen, met het oog op een gezamenlijk doel, levert altijd verwachte en onverwachte dynamiek op. Omgaan met die dynamieken is de kunst die ik als procesbegeleider versta. Daarbij is mijn uitgangspunt dat niet alleen de uitkomst, maar ook het proces zelf waarde creëert.

Voorbeelden:

  • taskforce met diverse deelnemers begeleiden om tot een advies te komen;

  • uitgebreide evaluatie begeleiden van een inwonersinitiatief ten behoeve van een gemeente;

  • nieuwe werkmethode invoeren op teamniveau, met meer begrip en aandacht voor elkaars talenten en behoeften.

Projectleiderschap

Het realiseren van projecten geeft me energie. Bij voorkeur in het sociaal-maatschappelijk domein, op het terrein van gelijke kansen, welzijn en gezondheid. Ook projecten in het kader van organisatieverandering passen mij goed. 

Voorbeelden:

  • een inclusie-agenda opstellen en uitvoeren, samen met alle betrokkenen;

  • meer toegankelijkheid realiseren voor mensen met een beperking (implementatie VN-Verdrag Handicap);

  • opbouwen en ontwikkelen van een netwerk rond een concreet thema.

© 2023 by Leading Change Consultancy

KVK 76841758

Veerzacht coach- en inspiratiepraktijk

is een handelsnaam van

Leading Change Consultancy

zie www.veerzacht.nl

bottom of page