top of page

Diensten

retro-3306758-gerd-altmann uitsnede 05.jpg

Strategisch advies

Een goed strategisch advies zweeft niet in abstractie, maar landt in het dagelijks werk en functioneren. Terwijl ik het verband leg met grotere trends en ontwikkelingen, voor visie en ambities, sta ik tegelijkertijd voor uitvoerbare en praktische adviezen, met oog voor de menselijke maat. 

Voorbeelden:

  • advies over gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitgaande van het concept 'positieve gezondheid';

  • nut en noodzaak duiden van nieuwe voorstellen van management, bestuur en/of politiek, bezien vanuit behoeften en noden in de samenleving;

  • trends en ontwikkelingen duiden in termen van een veranderopgave voor een organisatie of samenwerkingsverband.

Procesbegeleiding

 Processen doorleven met verschillende partijen, met het oog op een gezamenlijk doel, levert altijd verwachte en onverwachte dynamiek op. Omgaan met die dynamieken is de kunst die ik als procesbegeleider versta. Daarbij is mijn uitgangspunt dat niet alleen de uitkomst, maar ook het proces zelf waarde creëert.

Voorbeelden:

  • taskforce met diverse deelnemers begeleiden om tot een advies te komen;

  • uitgebreide evaluatie begeleiden van een inwonersinitiatief ten behoeve van een gemeente;

  • nieuwe werkmethode invoeren op teamniveau, met meer begrip en aandacht voor elkaars talenten en behoeften.

retro-3306758-gerd-altmann uitsnede 02.jpg
retro-3306758-gerd-altmann uitsnede 03.jpg

Projectleiderschap

Het realiseren van projecten geeft me energie. Bij voorkeur in het sociaal-maatschappelijk domein, op het terrein van gelijke kansen, welzijn en gezondheid. Ook projecten in het kader van organisatieverandering passen mij goed. 

Voorbeelden:

  • projecten die bijdragen aan meer gelijke kansen voor iedereen;

  • meer toegankelijkheid realiseren voor mensen met een beperking (implementatie VN-Verdrag Handicap);

  • sociale agenda van een organisatie opstellen en/of realiseren.

bottom of page